ISO-ER 9001

GA 14001

ISO 14001

PEFC

CARB

INEGA. Subvencións auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión, mobilidade con combustibles alternativos e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores da industria e servizos 2016

 

UNIÓN DE EMPRESAS MADERERAS, S.A. (UNEMSA)  Código de solicitude:  IN417Y-16A340

 

UNIÓN DE EMPRESAS MADERERAS, S.A. (UNEMSA)  Código de solicitude:  IN417Y-16A402